Facturare contorizata

In cazul persoanelor fizice, a asociatiilor de proprietari si a agenti economici contorizati, cantitatea efectiva de apa furnizata se stabileste pe baza inregistrarilor contorului de apa montat in caminul de bransament, prin diferenta dintre indexul nou citit de catre agentii de teren in fiecare luna si indexul vechi (indexul lunii precedente)

 Valoarea apei se obtine prin inmultirea cantitatii de apa consumata (index_nou-index_vechi) cu pretul apei.

Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezinta 90% din cantitatea totala de apa rece furnizata (hotararea autoritatilor administrativ-teritoriale delegante)

Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptii utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acesteia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de catre S.C. Aquaserv S.A. Tulcea

Valoare apa uzata(canal) pentru case = cantitate apa (index_nou-index_vechi)*pret canal*90%

Valoare apa uzata (canal) =cantitate apa (index_nou-index_vechi)*pret canalizare*100%

 Stabilirea cantitatii de apa meteorica preluata în reteaua de canalizare se determina prin înmultirea cantitatii specifice medie anuala de apa meteorica comunicata de A.N.M. pentru anul anterior, respectiv defalcat lunar, cu suprafetele totale ale incintelor construite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientul de scurgere aprobat si anume : 1 pentru învelitori de sticla, tigla si carton asfaltat, precum si terase asfaltate si pavaje din asfalt si din beton

Relatia de calcul este: Qm = (S x 1 x K)/12, unde:

Qm = cantitatea de apa meteorica lunara

S = suprafata aferenta învelitorilor de sticla, tigla si carton asfaltat, precum si teraselor asfaltate si pavajelor din asfalt si din beton

K = cantitatea specifica de apa meteorica comunicata de A.N.M. pentru anul anterior anterior (pentru facturarea din 2023 se foloseste media anului 2022)

Valori pe localitati :

Tulcea          K=0,2158 mc/mp

Isaccea        K=0,2330 mc/mp

Macin           K=0,2385 mc/mp

Sulina          K=0,1549 mc/mp

Babadag     K=0,2307 mc/mp

Mahmudia K=0,2893 mc/mp

Grindu        K=0,2951 mc/mp

Valoare apa meteorica =cantitatea de apa meteorica*pret canalizare

Total factura=valoare apa+valoare apa uzata+valoare apa meteoricaFacturare pausal

 Facturarea in regim pausal se face in functie de numarul de persoane si in functie de utilitati

 A Valoarea apei

 – pentru populatie = cantitatea de apa consumata (in functie de utilitatile contractantului)*pret apa

 – pentru agentii economici = cantitatea de apa consumata (in functie de utilitatile contractantului)*pret apa *1,09 (se aplica si valoarea TVA)

B  Valoare apa uzata (canal)

 – pentru populatie= cantitatea de apa consumata (in functie de utilitatile contractantului)*90%*pret canalizare

 – pentru agentii economici = cantitatea de apa consumata (in functie de utilitatile contractantului)*pret canalizare*1,09 (se aplica si valoarea TVA)

C Valoare apa meteorica

Stabilirea cantitatii de apa meteorica preluata în reteaua de canalizare se determina prin înmultirea cantitatii specifice medie anuala de apa meteorica comunicata de A.N.M. pentru anul anterior, respectiv defalcat lunar, cu suprafetele totale ale incintelor construite, declarate de fiecare utilizator si cu coeficientul de scurgere aprobat si anume: 1 pentru învelitori de sticla, tigla si carton asfaltat, precum si terase asfaltate si pavaje din asfalt si din beton

 Relatia de calcul este: Qm = (S x 1 x K)/12, unde:

Qm = cantitatea de apa meteorica lunara

S = suprafata aferenta învelitorilor de sticla, tigla si carton asfaltat, precum si teraselor asfaltate si pavajelor din asfalt si din beton

K = cantitatea specifica de apa meteorica comunicata de A.N.M. pentru anul anterior anterior (pentru facturarea din 2022 se foloseste media anului 2021)

valori pe localitati

Tulcea          K=0,4973 mc/mp

Isaccea        K=0,4973 mc/mp

Macin           K=0,5747 mc/mp

Sulina          K=0,3550 mc/mp

Babadag     K=0,5066 mc/mp

Valoare apa meteorica =cantitatea de apa meteorica*pret canalizare

 Total factura= valoare_apa+valoare apa uzata+valoare apa meteorica

Cantitatile de apa in functie de utilitati

 Pentru suprafetele locative cu alta destinatie decât aceea de locuinta, care nu au montate aparate pentru înregistrarea consumului de apa si care sunt alimentate cu apa prin bransament comun cu locuintele:

– Bufetul expres 400 mc/robinet/luna

– Piata agroalimentara 400 mc/robinet/luna

– Bufet, bodega, lacto-bar, bar, unitati tip “Gospodina”, patiserii 250 mc/robinet/luna

– Restaurant 200 mc/robinet/luna

– Cantina 100 mc/robinet/luna

– Cofetarie 150 mc/robinet/luna

– Centru de racoritoare 120 mc/robinet/luna

– Centru de umplut sifoane 100 mc/robinet/luna

– Magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor 50 mc/robinet/luna

– Magazin alimentar 50 mc/robinet/luna

– Magazin pentru desfacerea produselor din carne si pescarie 100 mc/robinet/luna

– Atelier de spalatorie (manual) 100 mc/robinet/luna

– Frizerie 10 mc/robinet/luna

– Coafura 15 mc/robinet/luna

– Atelier fotografic 20 mc/robinet/luna

– Farmacie 5 mc/robinet/luna

– Magazin de florarie 20 mc/robinet/luna

– Policlinica sau dispensar 10 mc/robinet/luna

– Spital 17 mc/robinet/luna

– Cinematograf 0,4 mc/loc/luna

– Teatru / casa de odihna 0,8 mc/loc/luna

– scoala 1 mc/elev/luna

– scoala cu internat 4 mc/elev/luna

– Gradinita si cresa cu program saptamânal 3 mc/copil/luna

– Club sindical 0,2 mc/loc/luna

– Camin muncitoresc 2,5 mc/loc/luna

– Hotel cu bai comune 4,5 mc/loc/luna

– Hotel cu bai în fiecare camera 15 mc/loc/luna